IoT řešení

Co je IoT řešení / Internet věcí (Internet of Things)

     Zkratka IoT je označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Internet věcí najde uplatnění v mnoha odvětvích. Od chytrých měst a budov, přes dopravu a průmysl až po vzdělávání, sociální služby nebo zemědělství.

    Gusto Energy s.r.o. , nabízí ve spolupráci s partnery ze sdružení Asperiot řešení pro města, kraje, regiony, veřejnou správu, firmy, průmysl, správce nemovitostí, správce majetku, agro společnosti, chytré domy, dopravu, zdravotnictví, školy atd…

 

     IoT řešení Gusto Energy / Asperiot již v současné době řeší velký rozsah sledovaných čidel, veličin a hodnot a to vše OnLine bez nároku na připojení k internetu a bez potřeby další kabeláže pro napájení zařízení. Vše pracuje zcela autonomně a na baterie se životností v řádu let... Jako příklad již realizovaných řešení můžeme uvést:

Vyčítání hodnot elektroměrů

Vyčítání hodnot plynoměrů

Vyčítání hodnot vodoměrů

Vyčítání teploty a vlhkosti

Vyčítání stavů například otevřené a zavřené dveře, hladina vody

A spousta dalších veličin...

Pro další informace nás prosím kontaktujte. Náš team Vás osobně navštíví a na místě je možno projednat další podrobnosti. 


člen skupiny ASPERIOT

member of ASPERIOT group

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asperiot.app